WTW toestellen woningbouw

Air2R - HRUC+plus wtw unit
Air2R - HRUC+plus wtw unit

Warmteterugwintoestellen ofwel wtw toestellen worden gebruikt voor het ventileren van woningen waarmee een aanzienlijk energiebesparing en hoog niveau van comfort wordt bereikt. Het toestel heeft een luchttoevoer en afzuigsysteem die d.m.v. een hoog rendement wisselaar de energie uit de afgezogen lucht teruggeeft aan de toevoerlucht.

Woningbouwventilatie met warmteterugwinning

Er is veel aandacht voor energieverbruik in zijn totaliteit en het energieverbruik in woningen is ook een onderwerp waarover veel is gesproken, geschreven en onderzocht.

Vaak wordt er gekozen in nieuwbouw voor een oplossing met warmteterugwinning en niet zonder reden. Een warmteterugwinsysteem (WTW systeem) heeft voordelen t.o.v. de andere systemen als natuurlijke ventilatie, afzuigsysteem of hybride systeem. Er zijn uiteraard ook zaken waar je dan in tegenstelling tot de andere genoemde systemen rekening mee moet houden.

Allereerst de voordelen van WTW toestellen:

In een systeem met warmteterugwinning gebruik je minder verwarmingsenergie om het binnenklimaat in de woning te garanderen. Met een WTW systeem zuig je de gebruikte/vervuilde binnenlucht af, veelal in de keuken, toilet(ten) en badkamer(s) en breng je schonere verse lucht binnen in andere ruimtes, b.v. slaapkamers, woonkamer, enz. Het systeem hergebruikt veel van de energie uit de afgezogen lucht voor het opwarmen, of koelen indien er een airco in huis is, van de verse toevoerlucht die de woning weer inkomt. Hiermee heb je 100% controle over de manier waarop de woning geventileerd wordt en ben je niet afhankelijk van externe facturen zoals buitenluchttemperatuur en windsnelheden.

De nadelen van WTW toestellen:

Een WTW systeem vraagt om een dubbel kanalensysteem omdat er een luchttoevoersysteem en een luchtafzuigsysteem in de woning gelegd moet worden. Vaak is dar voor nieuwbouw niet zo’n probleem omdat daar rekening mee wordt gehouden in het ontwerp van de woning. Voor renovatie en verbouw is dat vaak wat moeilijker. Een WTW systeem is voorzien van filters die regelmatig gereinigd, vervangen en gewisseld moeten worden en vraagt dus wat meer onderhoud. De prijs van een WTW systeem ligt hoger dan van een afzuigsysteem doordat de units duurder zijn en er een dubbel kanalensysteem aangelegd moet worden. Het materiaal en de installatietijd zijn dan dus ook navenant hoger. Wegen de kosten op tegen de terugverdientijd van het systeem? Uiteindelijk is een WTW systeem altijd gunstiger op lange termijn dan een afzuigsysteem omdat de energie die gestopt wordt in het verwarmen, en steeds vaker koelen, van lucht voor een groot deel wordt teruggewonnen. Het comfort van een WTW systeem is vele malen beter dan bij een conventioneel afzuigsysteem omdat alle variabelen onder controle zijn. Denk aan temperaturen, windsnelheden, volumestromen in toevoer en afzuiging.

Onderdelen in een WTW systeem

WTW toestel

Een WTW toestel is ontwikkeld om en zo laag mogelijk energieverbruik te verkrijgen. De toestellen zijn daarom voorzien van onderdelen die zo min mogelijk stroom verbruiken, een hoog rendement warmtewisselaar en de regeling die ervoor zorgt dat in elke omstandigheid in de zomer en winter, de meest optimale stand wordt gebruikt. Ten eerste om een zo hoog mogelijk energetische voordeel te halen, dus het meeste van energie wat in de verwarming of koeling van de woning is gaan zitten, uit de afgezogen lucht te halen en weer terug te geven aan de verse lucht die van buiten wordt aangezogen en de woning weer inkomt. En ten tweede om de lucht in de woning te bewaken op luchtkwaliteit, oftewel Co2 waarde in huis bewaken. Co2 is het gas wat gemeten kan worden en gerelateerd is aan luchtkwaliteit. Is er veel Co2, dan is de lucht in huis of ruimte minder van kwaliteit. Dit is veelal een optie, maar we adviseren dit mee te nemen om een goede luchtkwaliteit in uw woning, co2 gehalte, te onderhouden. Veelal wordt er een Co2 meter/sensor gekoppeld aan de regeling. Wat zijn goede Co2 waardes? Daarover is nog niet iedereen het eens, maar er worden Co2 waardes van <1000 PPM als goed bestempeld en >1200 PPM als zeer slecht, maar vaak is een 700 PPM een waarde waarnaar gestreefd moet worden. Het PPM gehalte is per regio wisselend, b.v. in een grote stad heb je veel meer vervuiling Co2 als op het platte land. Het voordeel van een WTW unit is dus niet alleen de energieterugwinning, maar ook de 100% invloed op de lucht die onze ruimtes binnenkomt. Vergelijk dat maar eens met een afzuigsysteem met roosters die direct, zonder behandeling, de verse buitenlucht binnenzuigen, b.v. in wintertijd of in omgevingen waar veel vrachtverkeer en dus roet in de lucht hangt.

Motoren

Een belangrijk onderdeel van de energieverbruikers in de WTW toestellen zijn de twee ventilatormotoren, één voor de luchttoevoer en één voor de luchtafzuiging, zijn veelal van het z.g. EC (Electronic Communicated) type. Dat houdt in dan dat deze motoren optimaal kunnen worden aangestuurd waardoor ze op het perfecte toerental draaien. Dat doen ze met zo weinig weerstand en wrijving dat ze heel energiezuinig draaien in een lager toerental en daardoor ook een lager energieverbruik hebben.

Type warmtewisselaar

Tegenstroom wisselaar

De hoog rendement warmtewisselaar kun je in verschillende uitvoeringen hebben en in Nederland en België wordt vaak de z.g. tegenstroomwisselaar gebruikt. Een tegenstroom wisselaar heeft een hoog rendement van boven de 90%. Dit houdt in dat er minimaal 90% van de warmte die in de afgezogen lucht zit weer wordt teruggegeven aan de verse toevoerlucht, mits deze een lagere temperatuur heeft.

Hygroscopische tegenstroomwisselaar


Er bestaan ook hygroscopische tegenstroom wisselaars waarmee je nog meer energie kunt terugwinnen, maar dat is een heel technisch verhaal. Het komt hierop neer dat niet alleen zoals de standaard wisselaar de voelbare warmte wordt teruggewonnen, maar ook een deel van het vocht wat in de afgezogen lucht zit terug komt. In het vocht zit z.g. verborgen (latente) energie wat kan worden teruggeven aan de verse toevoerlucht. Dat resulteert in nog meer verwarmingsvermogen waardoor je een nog hoger rendement krijgt.
De tegenstroom wisselaars geven een bepaald rendement en deze kan niet worden beïnvloed maar is afhankelijk van de factoren: luchtsnelheid, buitenluchttemperatuur, ruimtetemperatuur en in geval van hygroscopische wisselaar ook het vochtgehalte.

Warmtewiel

Sommige, vaak Scandinavisch georiënteerde producten, werken met warmtewielen die het voordeel van de latente warmte overdracht standaard hebben, maar met een iets lager rendement werken als de tegenstroom wisselaars. Het voordeel is dat je met de warmtewielen invloed kunt uitoefenen op de ingeblazen temperatuur door het wiel sneller of langzamer te laten draaien. Hoe sneller het wiel draait, hoe meer energie die overgeeft aan de verse toevoerlucht. Ook kunnen warmtewielen geen ijsvorming op de wisselaar krijgen waardoor je in koude tijden geen ontdooicyclus nodig hebt en de wisselaar een totaal jaarlijks rendement kan hebben die hoger is dan met een tegenstroom wisselaar die met buitentemperaturen van net onder het vriespunt kunnen bevriezen en de WTW toestellen hun ontdooicyclus aanzetten, meestal hun verse (koude) luchttoevoer uitschakelen, waardoor er op dat moment geen verse lucht de woning binnenkomt. Echter gezien de huidige klimaat ontwikkelingen komt dat steeds minder vaak voor en kiest men in Nederland en België vaak voor de tegenstroom oplossing.

Kanalensysteem

Een belangrijk onderdeel van een systeem is het leidingwerk en de toevoer- en afzuigventielen. Voor het leidingwerk wordt vaak gekozen voor metaal in een ronde uitvoering al dan niet in combinatie met een rechthoekige instort. Maar Air2R levert een prachtig kanalensysteem wat perfect in elkaar klikt en wat ook in beton gegoten kan worden. Daardoor is het ideaal bij het ontwerpen, plaatsen en gebruiken in een nieuwbouwwoning of woningbouwproject. Het z.g. UNIFLEX+ systeem heeft alle onderdelen om als LEGO in elkaar gezet te worden. Er zijn geen metalen bewerkingen nodig zoals zagen en slijpen. De installatie van het UNIFLEX+ systeem gaat dan ook zeer snel.

Conclusie wtw toestellen

+

  • Met een WTW systeem heb je dus 100% controle over de lucht die de woning en ruimtes binnenkomt.
  • Betere duurzaamheid door energieterugwinning
  • Schone lucht toevoer
  • Comfortabele temperaturen
  • Lange termijn terugverdienen door lagere energiekosten

  • Hogere investeringskosten
  • Planning dubbel kanalensysteem
  • Meer onderhoud door filters en onderdelen

Advies woningbouw wtw systeem

Om een goed ventilatiesysteem in uw of in een woning in het algemeen te plannen vraagt een goede voorbereiding, kennis van zaken en ervaring. Air2R heeft deze ervaring al meer dan 35 jaar en kan u bijstaan in het hele proces van planning, levering, installatie en onderhoud. Neem contact op voor meer informatie en hoe wij u kunnen ondersteunen.