Technische installatie reinigen en desinfecteren

Uw installatie in een goede conditie houden doet u door regelmatig goed en professioneel technisch reinigen.


Voordelen van technisch reinigen van uw systeem

 • Houdt uw klimaatsysteem in topvorm
 • Uw installatie en ruimtes hygiënisch
 • Uw onderhoudskosten optimaliseren en reparatiekosten minimaliseren
 • Minimaliseren van de risico’s op besmettingen
 • Minimaliseren van downtijd

Waarom technisch reinigen nodig is?

Het vervuilen van uw klimaatsysteem zorgt ervoor dat deze niet optimaal functioneert, dat er sneller defecten optreden, de levensduur van het systeem minder wordt en er een verminderde hygiëne heerst in uw ruimte(s) doordat fijnstof, bacteriën en schimmels de kans krijgen zich in de installatie en ruimte te nestelen.
Door de installatie(s) regelmatige technisch te reinigen voorkomt u deze problemen omdat eventuele defecten, onvolkomenheden en vervuilingsophopingen snel gedetecteerd en gezien worden en professioneel verwijderd worden.

Te lang wachten met een reiniging zorgt ervoor dat wanneer uw systeem dusdanig is vervuild dat er een reconditioning gedaan moet worden. Dit is een speciale reiniging wat uw hele systeem ontdoet van vervuilingen en besmettingen op een zeer intensieve wijzen. Dit is vele malen kostbaarder dan regelmatig uw systeem te laten onderhouden.

Wat is technisch reinigen en desinfecteren nu precies?

Technische reiniging en desinfectie wordt gedaan om schimmelvorming en bacteriën tegen te gaan in klimaatinstallaties. De micro-organismen worden van uw klimaatsysteem verwijderd en er wordt een bescherming aangebracht tegen toekomstige vervuilingen, maar ook tegen de legionella bacterie.

Welke installaties kunnen we voor uw behandelen:

 • Luchtbehandelingskasten
 • Luchtverdeelslangen en airsocks
 • Drycoolers
 • Chillers
 • Koeltorens
 • Condensors
 • Glycolsystemen
 • Splitunits
 • Inductie-units
 • Cv-installaties:
 • Leidingsystemen
 • Ketels
 • Warmtewisselaars
 • Boilers

Renovatie van uw klimaatinstallatie en klimaatsysteem

Mocht het zo zijn dat de installatie zwaar vervuild is door achterstallig onderhoud, u een nieuwe locatie betrekt en een verwaarloost systeem aantreft of omdat het systeem niet meer functioneert dan kan de installatie ook door ons gerenoveerd worden.

Wat kan er dan o.a. worden gedaan:

 • Ontroesten en primeren
 • Aanbrengen beschermende coating
 • Gietcoating
 • Behandelen van warmtewisselaars en condensors
 • Vervanging van lamellenbatterijen, kleppenregisters, e.d.
 • Vervangen van isolatiemateriaal
 • Ontkalken van bevochtigingsecties
 • Vervangen van filters, kastsloten, rubbers, etc.

Inspectie en advies

Uw systeem is een opzichzelfstaande op maat gemaakte installatie die we altijd vooraf (visueel) inspecteren voordat we een advies kunnen geven om uw installatie in goede conditie te brengen. Maar mocht het nodig of juist uw wens zijn om de conditie van uw systeem in kaart te brengen kunt u gebruik maken van verschillende diensten als video-inspectie, metingen, bemonstering en legionella onderzoek.

Visuele inspectie

Het kan zijn dat u denkt dat uw systemen vervuild zijn. Dan is een inwendige inspectie , dan is het een raadzaam. Wij maken foto’s van de situatie en leveren deze met een bijbehorend advies aan.

Lucht- en waterkwaliteitsmetingen, bemonstering en analyse

Er worden metingen en controles uitgevoerd in uw klimaat- en waterbehandelingssystemen, de lcuhtkanalen en op werkplekken. Aan de hand daarvan krijgt u oplossingen en adviezen.

Ook kan het zo zijn In uw situatie dat er een microbiologisch onderzoek nodig is op verdachte locaties. Wij nemen die monsters en laten deze in een onafhankelijk laboratorium onderzoeken. Zij bepalen dan of de aangetroffen micro-organismen schadelijk zijn of niet.

Video-inspectie

Het meest optimaal is het maken van videobeelden. Daarbij wordt van het binnenste van het systeem een volledig beeld gegeven van de situatie. De beelden worden met bijbehorend advies en vervolgstappen aangeleverd.

Legionella preventie

U wilt een legionellaveilige waterhuishouding. Uw systeem wordt onderzocht op eventuele risico’s en dit wordt omgezet in een beheersplan waarmee u kunt werken met een veilige waterhuishouding. De legionellabacterie kan een hardnekkige zijn en helaas kan een uitbraak daarvan niet altijd voorkomen worden, maar met een goed beheersplan wel zo veel mogelijk uitgesloten worden.

Uw installatie ook in topconditie?

Begin met het contact opnemen. Druk op de knop, vul de informatie in en we nemen vrijblijvend contact met u op voor het bespreken en afstemmen van de vervolgstappen.