Geluidsdempers voor het verlagen van geluidsniveaus in luchttoevoer en afblaaskanalen.